M.K. מערכות דפינה נוסדה בשנת 2003. הבעלים - מוטי קובו, ניהל את מחלקת המכירות למכונות MAZAK (בהור-טל) שנים רבות וצבר ידע רב והיכרות מעמיקה עם מגוון היצרנים בארץ, אופי ודרישות תחום העיבוד שבבי.
באופן טבעי מתמקדים בעלי המיפעלים בחקר ולימוד החידושים והפיתוחים הטכנולוגים בתחום המכונות וכלי השיבוב וזאת במטרה למצוא יתרון טכנולוגי והגדלת רווחיות.
חברת M.K. מתמקדת במתן פתרונות להשבחת המכונות, ליעילות ורווחיות יותר.
זאת ע"י מיתקנים ומערכות דפינה מודולריות שמאפשרות קיצור משמעותי של זמני עמידת המכונה בכיוונים והגדלת ניצול המכונה ביצור, רתימת חלקים מרובים, החלפת מיתקנים ומעבר מהיר של עבודות חוזרות וכיוון כלים חיצוני.
החברות המיוצגות ע"יM.K. מערכות דפינה נבחרו בקפידה כאשר הדגש על מוצרים איכותים אמינות, דיוקים, שירות, ח"ח וגיבוי טכני רציף ונגיש.
החברות שמיוצגות בלעדית ע"י M.K. מערכות דפינה הן :
איטליה – מלחציים מודולריות,תפסניות,מתקני דפינה,קלמרות אקצנטריות
ארה"ב – שולחנות מתחלפים בגלילה
יפן – שולחנות חלוקה מכנים להפעלה ע"י המכונה או ידנית
גרמניה – שולחנות מתחלפים,תפסניות,בקים,מלחציים,פוטרים
   

כל הזכויות שמורות ©2005 M.K. Sales צור קשר עמוד הבית
Email: mkobo@zahav.net.il
טלפקס: 08-9366026 נייד: 052-8283391